"ศิวนารถนคร ตลาด 700 ไร่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"  สนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอกหญิงสุชาดา ขำวาที หัวหน้ามูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564