คุณพรทิพย์ - คุณณัฏฐวี ภูติโยธิน และครอบครัวภูติโยธิน บริจาคเงินจำนวน 370,000 บาท เพื่อทำห้องพิเศษพร้อมเตียงไฟฟ้า 1 ห้อง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก พัลลภ สุภากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566