สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด โดยพลเรือโท สรไกร สิริกรรณะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นตัวแทนมอบชุดป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ มูลค่า 96,300 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อกลุ่มงานศัลยกรรม โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565