พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  รับมอบเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 460,000 บาท จาก บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)โดยมี นาวาเอกหญิง วราภรณ์ รัตสิรยากร เป็นผู้แทนมอบ ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564