คุณบุญชัย ทรงธรรมวัฒน์ บริจาคเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท โดยมีพลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566