พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับผู้บริหาร และทีมบุคลากรสาธารณสุข จาก รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีษะเกษ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รพ.สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในหัวข้อ "ความผาสุก และคุณภาพชีวิตของบุคคลากร" ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ  เมื่อ 26 พ.ย.63