วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
พระครูปลัดวรศักดิ์ รุจิธัมโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี (กม.10) ได้เมตตาประกอบพิธีทำบุญและเจิมป้ายที่ทำการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเปิดทำการสำนักงานใหม่ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. โดยมี พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน และ น.อ.จิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาและวิจัย หัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้น 3  อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ