วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขัน เดิน–วิ่ง การกุศล มินิ–มาราธอน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 “RUN FOR HEART หัวใจของนักวิ่ง...รักษาหัวใจของผู้ป่วย” ในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 04.00 – 08.30 น. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนเดิน-วิ่งการกุศลฯ สื่อมวลชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และ บุคลากร รพ.ฯ เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องโถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 

การแข่งขัน “RUN FOR HEART หัวใจของนักวิ่ง...รักษาหัวใจของผู้ป่วย” เป็นกิจกรรม เดิน–วิ่ง การกุศล มินิ–มาราธอน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 16  กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายได้สุทธิจากการจัดการแข่งขันสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงสถานที่ให้กับหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือดของ รพ.ฯ และเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตามระยะต่างๆ ที่กำหนด 

ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครวิ่ง หรือ สั่งซื้อเสื้อได้ที่ https://race.thai.run/srkrunforheart2023