พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพ และทดสอบสุขภาพจิต ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2565 ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.  เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65