วันที่ 17 มกราคม 2566
นาวาเอก สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสาร พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2566 โดยมี ข้าราชการ และลูกจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าร่วมแถวรับฟังสาร ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารอำนวยการ รพ.ฯ