วันที่ 12 พ.ย. 2566
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. นำโดย น.อ. สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.ฝ่ายสนับสนุน น.อ.พัลลภ สุภากรณ์ รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบริการสุขภาพ พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจสี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสกึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม) โดยจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคทั่วไป และการฝังเข็ม ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต จว.ระยอง ในการนี้ พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม