วันที่ 24 เมษายน 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการดูแลความปลอดภัยทางน้ำและทางอากาศด้านการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกองทัพเรือ จำนวน 15 นาย ณ ห้องประชุม 20 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 เม.ย.66 - 3 พ.ค.66 ในพื้นที่สัตหีบ