พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ได้มีพิธีมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ,รางวัลพยาบาลดีเด่น และรางวัลผู้ชนะแต่งคำขวัญ “รณรงค์พฤติกรรมทาง จริยธรรมดีเด่น” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563     ณ อาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 21 ต.ค.63