พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการประจําปี HA National Forum ครั้งที่ 23
"Synergy for Safety and Well-being (ผนึกกำลัง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ)" โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบฯ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566