พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,240,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  โดย น.อ.พัลลภ สุภากรณ์  กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดโป่งจันทร์ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี เมื่อ 10 ก.พ.65