เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 พลเรือตรีอานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะแพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับพลเรือตรีอาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1    ในการเข้าเยี่ยมบำรุงขวัญ จ่าตรีอนุสรณ์ โชติบ้านขาม ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการทำงาน ณ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย รพ.ฯ