100 ปีผ่าน ยังสืบสานด้วยศรัทธา สมุนไพรหมอพรใช้รักษา งานแผนไทยพัฒนาและยั่งยืน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติหมอพรเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 

โครงการในกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ที่ รพ.ฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2565 - 19 พฤษภาคม 2566 ดังนี้
1. โครงการหมอแผนไทยลูกประดู่ร่วมฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชน
2. โครงการปลูกสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
3. โครงการ 100 ปีผ่าน ยังเล่าขานด้วยศรัทธา พระนามค้ำฟ้า หมอเทวดา หมอพร
4. โครงการ 100,000 ซีซี ร้อยปีหมอพร