โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมวันทันตรักษ์ ใช้ Hyperbaric Oxygen ร่วมรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ ผู้ป่วยกระดูกตายจากการฉายรังสี 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดงาน “โครงการกิจกรรมวันทันตรักษ์” ประจำปี งป.65 ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ โดย น.อ.หญิง วราภรณ์  รัตสิรยากร  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ ผู้ป่วยกระดูกตายจากการฉายรังสีทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรักษาด้วย HBO ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็น และให้ผู้ป่วยมีทักษะสร้างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการดูแลตนเอง ได้รับการติดตามผลการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง