พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) บริเวณบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ ตามนโยบาย ผบ.ทร. ข้อที่ 7 ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพัก เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการใน รพ.ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564