วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบหมายให้ น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ และ หน.กลุ่มงานจักษุกรรมฯ ผู้แทน ผอ.รพ.ฯ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี