วันที่ 29 เมษายน 2567 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบหมายให้ น.อ.จิระพงศ์  พฤกษ์พิจารณ์ ผู้แทน ผอ.รพ.ฯ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ คลองวัดป่ายุบ หมู่ที่ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี