คุณ พรพสุ อิ่มฤทัย และคณะ มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High flow จำนวน 2 เครื่อง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นาวาเอก อำนาจ บุญสินอุดม เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564