บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 163,640 บาท นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ml. มูลค่า 50,000 บาท โดย คุณพฤฒิ เกิดชูชื่นให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565