พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ รองปล.กห. ประธานรุ่นคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 78 มอบหมายให้ พลเรือเอกกฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองประธานรุ่นพร้อมคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 370,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษพร้อมเตียงไฟฟ้า โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565