เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 พลเรือตรีกิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีการเข้าเยี่ยมและได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ  ให้กับกำลังพล และครอบครัว เรือหลวงสุโขทัย ที่ได้รับการส่งต่อมารักษาตัวที่ยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี