น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ. (ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  ,น.ต.หญิง ปฐวี บุญตานนท์ พร้อมด้วยคณะ รับมอบเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง และหน้ากาก P100 จำนวน 20 ชุด รวมมูลค่า 234,890 บาท จาก คุณสมชาย เอื้ออารีรัชต์ และครอบครัว  ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 18 พ.ค.64