พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. ภายใน รพ.ฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน AHA  จาก สรพ. ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการฯ เมื่อ 9 มี.ค.65