พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท สิริศรีชุมพล จำกัด (โรงแรมสวอนเลค สัตหีบ) จำนวน 60,000 บาท ให้มูลนิธิรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
โดยมี น.อ.หญิงภรณี พรกิจประสาน ที่ปรึกษากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบเงิน ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 16 เม.ย.64