บริษัท มูบาดาลา ปิโตเลียม ประเทศไทย โดยคุณ ชยวงศ์ โปษยานนท์  มอบชุดปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์( PAPR) ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จำนวน 3 ชุด มูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นาวาเอก สราวุฒิ พลเสน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564