คุณป้ากล้วย  บัวขัน มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566