บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด มอบเงินจำนวน 400,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรมโดยมี พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564