เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ คณะผู้บังคับบัญชา คณะผู้แทนจากหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอวยพร และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ ๒๕ ปี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ในการนี้ พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ร่วมพิธีสักการะองค์พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธรูปจำลอง พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลในปีนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดย พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น หน่วยงานดีเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน บุตรหลาน ข้าราชการ ลูกจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์