สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงสารธารณสุขให้เด็กอายุช่วง 5-11 ปี กำหนดให้กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว ได้รับวัคซีน Pfizer(ฝาส้ม) เป็นอันดับแรกและเด็กทั่วไป

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

         โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นำโดย พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมทีมกุมารแพทย์ และคลินิกวัคซีน เปิดให้บริการวัคซีน Pfizer(ฝาส้ม)เข็มแรก ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้มารับบริการ 100 คน และนัดฉีดเข็ม2 ห่างกัน 8 สัปดาห์ในวันที่ 7 เมษายน 2565

ซึ่งการฉีดวัคซีน Pfizer(ฝาส้ม)เป็นครั้งแรก ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมาร ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด