วันที่ 25 สิงหาคม 2566 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ (Aplication Paotang) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.ฯ และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) นำโดย คุณ วรานิช อุชชิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม Transaction Banking Solution Delivery ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และทีมเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ โถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

โครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านระบบ Application Paotang (เป๋าตัง) ผ่านกระเป๋าสุขภาพ ได้เพิ่มการบริการแก่ข้าราชการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งเพิ่มความสะดวก ง่าย และไม่ต้องรอคิวอีกต่อไป โดยมีวิธีการ คือ 
1.เข้าไปที่ แอปฯ เป๋าตัง
2.กดเข้าไปในเมนู “กระเป๋าสุขภาพ” แล้วดำเนินการดังนี้
3.เลือกเมนูชำระ/เบิกค่ารักษา
4.เลือกโรงพยาบาลและรายการที่ต้องการใช้สิทธิ
5.ตรวจสอบรายละเอียดและกดปุ่มยืนยันการใช้สิทธิ
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ข้าราชการสามารถเลือกชำระผ่าน Krungthai NEXT หรือสแกน QR Code ได้ ซึ่งประวัติการทำรายการและรายละเอียดการชำระเงินจะบันทึกอยู่ในเมนูเอกสารทางการเงิน สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา

ต่อไปนี้การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวจ่ายเงิน และชำระส่วนเกินได้ทันที เป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และยกระดับงานบริการแก่กำลังพลและประชาชน ให้เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital