พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกด้วยรัก ต้นสักทอง ริมคลองไผ่” เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลที่ครบเกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดฯ จำนวน 37 นาย ณ บริเวณริมคลองบางไผ่ เมื่อ 15 ก.ย.64