พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบชุด PAPR จำนวน 2 ชุด, Alochol gel จำนวน 4 gallon และน้ำดื่มจำนวน 31 แพค จาก ผอ.โรงไฟฟ้าบางปะกง มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19  ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ เมื่อ 6 ส.ค.64