พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. .ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับแพทย์ฝึกหัดจำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 26 ต.ค.63