พล.ร.ต ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย น.อ.สราวุฒิ พลเสน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณสุเทพ สุวรรณโฆษิต พร้อมครอบครัว  ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.ฯ เมื่อ 20 เม.ย.64