สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้ แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่ประสบอุบัติเหตทางทะเล ทำให้เรืออับปางลง เมื่อ 18 ธ.ค.65 ขณะนำกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจ ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร ที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 17 นาย 
    โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์หารเรือ ร่วมมอบแจกันดอกไม้ แก่กำลังพล รวมทั้ง พระราชทานยา และเวชภัณฑ์โดยมอบหมายให้ รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะ เป็นผู้แทนมอบ  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้