นาวาโท นายแพทย์ ปวัน จันท์แสนโรจน์ หัวหน้าสำนักงานวิจัยและการจัดการความรู้ และทีมห้องผ่าตัดศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ พร้อมทำหัตถการผ่าตัด TAPP(การผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนขาหนีบผ่านกล้อง) และ Ideal Mesh Selection(การเลือกวัสดุเพิ่มความแข็งแรงผนังหน้าท้อง) ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
โครงการ "Laparoscopic Hernia Repair : MIS approach to hernia 2022" การวางแผนผ่าตัดไส้เลื่อนโดยวิธีผ่านกล้อง ในครั้งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรมประเภท One day surgery หรือการผ่าตัดวันเดียวกลับบ้าน(ODS) และ Minimally Invasive Surgery หรือการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS) เขตสุขภาพที่ 1