น.อ.สราวุฒิ พลเสน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก
คุณพงษ์นที เพิ่มสมบัติและครอบครัว ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 14 พ.ค.64