พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการ Good Home and Good Health และ
พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครข้าราชการ กองเรือยุทธการ  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อ 30 มีนาคม 2565