พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเตียงนอนเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 5 เตียง รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 15 คัน และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนจำนวน 1 เครื่อง จาก คณะจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลและ นนร.71 ณ ห้องโถงอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อ 6 ต.ค.63