คุณน้ำทิพย์ งามเฉลียวและครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565