คุณทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี ตัวแทนบริษัท คอร์ สปอร์ต แมเนจเมนต์ จำกัด มอบผงเกลือแร่ V-POW จำนวน 2000 ซอง มูลค่า 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โดยมีพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565