พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ให้กับห้องตรวจโรคศัลยกรรม มูลค่า 352,195.25 บาท
จากบริษัท Coloplast เอ/เอส  โดย Mr. Harvey Yeap Regional Country Manager Southeast Asia และ ภญ. บุญญาพร วงษ์ชมภู Marketing Manager 
ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 17 พ.ย.63