นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บกวาดใบไม้ และตัดแต่งต้นไม้ ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.10  เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565