พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 200,000 บาท  จาก คุณวิโรจน์ -คุณศรัญภัทรากัญ กำปั่นทอง  ผู้บริหารไฮเทคพลาส  ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 27 ก.ค.64