พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน รพ.ฯ ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ หน.นขต.รพ.ฯ เข้ารายงานตนต่อ ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 1 ต.ค.63