พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอก สราวุธ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 220,000 บาท จากคุณ ช้อง อาจรักษา ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารพิเคราะห์ และบำบัดโรค เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564